Zakres zastosowania i podstawy ekonomiczne

Zastosowanie gazu i oleju do ogrzewania występuje przede wszystkim tam, gdzie paliwa te przyczyniają się do niskiego kosztu ciepła albo jeśli ich zalety użytkowe są wysoko oceniane. Nie jest możliwe przeprowadzenie ogólnego podziału zakresu zastosowań, na przykład przez podanie takich stosunków cen, przy których stałe, płynne i gazowe paliwa prowadzą do jednakowych kosztów produkcji ciepła. W każdym poszczególnym przypadku przed wyborem opału, względnie rodzaju. opalania trzeba zwykle przeprowadzić rachunek porównawczy pod względem ekonomicznym. Obliczanie rozpoczyna się już przy określaniu przewidywanego rocznego zapotrzebowania ciepła. Sprawność wytwarzania ciepła zależy nie tylko od rodzaju kotła i paleniska, ale od sposobu eksploatacji, poza tym (jeżeli używa się opału stałego) od obsługi, dozorowania i od rodzaju regulacji. W ogrzewaniach gazowych i paleniskach olejowych dochodzą jeszcze oszczędności ciepła wskutek lepszej regulacji, stałej gotowości do działania i możliwości natychmiastowego przerwania tego działania. Wartości tych nie można podać dokładnie, a zgodnie z doświadczeniami mogą one w praktycznym użytkowaniu wynosić do 15 % zużycia ciepła urządzeń ogrzewczych nieregulowanych. Względne oszczędności cieplne są przy tym większe, im mniejsza jest wymagana wydajność grzejna (małe ogrzewania, okolice o łagodnym klimacie, pora przejściowa) i im krótszy jest czas użytkowania budynku (szkoły, hotele) są one poza tym mniejsze, im większe jest urządzenie grzejne i im dłuższe jest jego dzienne użytkowanie (szpitale, domy czynszowe). Dla określenia średnich rocznych kosztów ogrzewania trzeba znać za- potrzebowanie ciepła urządzenia ogrzewczego w czasie przeciętnej zimy. Najprościej oblicza się to za pomocą znanej z doświadczenia liczby godzin użytkowania urządzenia grzejnego o obliczeniowej wydajności wydajność obliczeniowa jest w tym przypadku identyczna z wynikającym z DIN 4701 szczytowym zapotrzebowaniem ciepła. Do kosztów eksploatacyjnych należą, oprócz kosztów opału, także nakłady na obsługę i dozór ogrzewania, na czyszczenie komina. i kotła, na energię elektryczną, inne środki napędowe, a przy używaniu opału stałego na wywożenie pozostałości po spalaniu. [podobne: posadzki żywiczne na taras, operat wodnoprawny przykład, baseny kielce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: baseny kielce operat wodnoprawny przykład posadzki żywiczne na taras