Wydajnosc studni nieznacznie zalezy od jej srednicy

Natomiast dla studni artezyjskiej, dla której H-h Q = 2nak m3/sek zależność ta jest liniowa. Ze wzorów tych wynika, że wydajność wzrasta ze zwiększeniem depresji s = H-h. Orientacyjnie można przyjąć, że wartość promienia depresji R odpowiadająca s = 1,0 m wynosi: dla piasków drobnoziarnistych 50 do 100 m, dla piasków średnioziarnistych 100 do 200 m, dla piasków gruboziarnistych i żwirów 200 do 400 m. Wydajność studni nieznacznie zależy od jej średnicy. Wydajność kilku studni o średnicy mniejszej jest większa niż jednej studni o dużej średnicy. Np. dla warunków: k = 0,0002 m/sek. , H = 30 m, s = 1,0 i 2 m, po obliczeniu zasięgu depresji wzorem Sichardta R = 3000 s yk = 42,5 m Wpływ zwiększenia średnicy studni jest zatem nieznaczny. Zbyt małe średnice, ze względu na wytwarzanie się dużych prędkości na obwodzie studni przy danym Q nie powinny być stosowane. Wydajność studni zależy przede wszystkim od rodzaju warstwy wodonośnej, wielkości depresji i może wynosić kilka, kilkanaście a niekiedy nawet kilkaset lisek, jak np. z samobijącej artezyjskiej studni (w Kłajpedzie) o średn, 267 mm i głęb. 250 m wynosi ok. 400 lisek. [hasła pokrewne: strefy przemarzania gruntu, zbiornik buforowy co, rodzaje zabudowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: rodzaje zabudowy strefy przemarzania gruntu zbiornik buforowy co