Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe w zależności cd potrzeb może być realizowane w następujący sposób: a) jako zabudowa zagrodowa (domy jednorodzinne wraz z budynkami dla inwentarza żywego i zabudowaniami gospodarczymi): b) jako zabudowa jednorodzinne (domy jednorodzinne, wolno stojące, bliźniacze lub szeregowe, bez budynków gospodarczych, stodół, obór, chlewów itp.) c) jako zabudowa wielorodzinna – domy wielomieszkaniowe od 2 kondygnacji wzwyż ze wspólnymi klatkami schodowymi oraz wspólnym użytkowaniem terenu. Do budynków mieszkalnych stosowanych w zabudowie wielorodzinnej zaliczamy: 1. Klatkowce (dojścia do mieszkań za pomocą wewnętrznych klatek schodowych; przy wysokości powyżej 5 kondygnacji z dodatkowymi dźwigami osobowym z każdego spocznika od 2-;.-5 mieszkań). 2. Galeriowce dojścia do mieszkań za pomocą zewnętrznych balkonów (galerii) ;przebiegających wzdłuż budynków. Dojście do balkonów przez klatki schodowe w liczbie conajmniej dwóch. Projektowanie galeriowców obecnie jest wstrzymane. 3. Punktowce (wieżowce). Są to wysokie budynki 6–;-14- -kondygnacjowe (lub wyższe), lecz o niewielkiej powierzchni rzutu poziomego. Wokół jednego węzła komunikacyjnego (klatki schodowej i dźwigu) zgrupowanych jest 4–;.-8 mieszkań na każdym piętrze. Przy ustalaniu sposobu i rodzaju zabudowy w zależności od potrzeb i warunków terenowych ustala się następujące typy zabudowy mieszkaniowej: 1) zabudowa jednorodzinna (zagrodowa i miejska) oznaczona symbolami O, lA, IB, 2) zabudowa wielorodzinna o 2–;.-5 kondygnacji, oznaczona symbolami II–;.-V, 3) zabudowa wielorodzinna wysoka (ponad 5 kondygnacji) oznaczona symbolem W. [podobne: szklana ściana, rodzaje zabudowy, zabudowa zwarta ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: rodzaje zabudowy szklana ściana zabudowa zwarta