Zbiorniki oleju i rurociagi

Dla przechowywania większych ilości paliwa przewiduje się zwykle w bezpośrednim sąsiedztwie kotłowni, ale jednak poza budynkiem, cylindryczny zbiornik oleju zagłębiony w gruncie. Przy wykonywaniu i umieszczaniu go należy zwracać uwagę na miejscowe przepisy budowlane dotyczące używania i przechowywania paliw płynnych. Ostatnio zezwolono nawet na umieszczenie zbiornika oleju w piwnicy, jeśli tylko są spełnione określone warunki budowlane. Przy podgrzewaniu rzadkiego oleju w rozpylaczach ciśnieniowych, pompy olejowe zasysają paliwo najczęściej bezpośrednio ze zbiornika Część oleju płynie z regulatora ciśnienia drugim przewodem z powrotem do zbiornika. Zbiornik oleju musi być wentylowany za pomocą przewodu powietrznego wyprowadzonego ok. 2,5 m ponad ziemię i zaopatrzonego w siatkę ochronną. W urządzeniach ogrzewczych małej i średniej wielkości zbiornik powinien pokrywać roczne zapotrzebowanie paliwa. Jeśli olej ma dopływać do palników grawitacyjnie, wtedy umieszcza się w kotłowni zbiornik pośredni. Pokrywa on dzienne zapotrzebowanie i jest napełniany pompą ręczną albo elektryczną. Często, także używa się zbiornika pośredniego do podgrzewania oleju, wmontowując do niego odpowiedni grzejnik. W małych urządzeniach podgrzewanie odbywa się elektrycznie przy dużych wydajnościach dobrze jest stosować dodatkowe wężownice grzejne dołączone do kotła, które umożliwiają zaoszczędzenie prądu elektrycznego do ogrzewania lub przynajmniej części zużywanej energii podczas pełnej pracy. Urządzenia na oleje o wysokiej lepkości mają z zasady jeszcze jeden podgrzewacz elektryczny, umieszczony przed palnikiem, który zapewnia zmniejszenie lepkości, a tym samym prawidłowe rozpylanie oleju. Używając olej opałowy o wysokim punkcie krzepnięcia, trzeba podgrzewać także główny zbiornik oleju albo przynajmniej miejsce zasysania oleju. Urządzenia takie otrzymują najczęściej tylko regulatory wydajności lub temperatury i zabezpieczenie zapłonu rozruch jest przeprowadzany ręcznie (półautomatycznie). Przerywając pracę, trzeba opróżnić wszystkie przewody i palnik. Kotły opalane olejem wykazują mniej więcej taką samą wydajność nominalną jak wydajność zestawiona w DIN 4702 dla kotłów opalanych koksem. Sprawność robocza kotła leży między 70 -7- 80. [patrz też: posadzki żywiczne na taras, operat wodnoprawny przykład, baseny kielce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: baseny kielce operat wodnoprawny przykład posadzki żywiczne na taras