Zabudowa miejska

Tereny mieszkaniowe obejmują bloki budowlane, na których wznoszone są budynki mieszkalne, oraz wszystkie urządzenia dodatkowe związane z bezpośrednią obsługą mieszkań, a mianowicie: żłobki, przedszkola, niektóre sklepy (artykuły pierwszej potrzeby) i warsztaty rzemieślnicze, zieleńce wewnątrzblokowe, podwórza gospodarcze, dojazdy wewnętrzne. Blok budowlany. Jest to teren ograniczony liniami regulującymi ulic lub liniami odgraniczającymi sąsiednie tereny o innym sposobie użytkowania, nie przecięty ulicami dla ruchu mającego w stosunku do danego. terenu charakter przelotowy, Bloki budowlane mogą być jednorodne i stanowią wówczas bloki mieszkaniowe, przemysłowe lub inne albo mogą być mieszane. Dzielnica miasta stanowi wyodrębniającą się, w układzie przestrzennym miasta część terenu osiedleńczego, ewentualnie uzupełnioną terenami przemysłowymi i innymi. Strafa jest to część obszaru miasta, w której występują jednolicie określone, cechy sposobu zagospodarowania terenu. Są one wyznaczone rodzajem użytkowania (przemysłowe, mieszkaniowe itp.) oraz sposobem za/budowania (zabudowa zwarta, półzwarta, szeregowa, luźna, bliźniacza, pojedyncza, zagrodowa itp., lub niska, wysoka, ogniotrwała, nieogniotrwała itp.). Sposób zabudowania może być określony za pomocą wskaźników techniczno-ekonomicznych lub za pomocą bezpośrednich określeń i nakazów. Strefy mogą być jednorodne lub mieszane. W strefach mieszanych należy określić wzajemny stosunek poszczególnych dopuszczonych typów użytkowania i sposobu zabudowy (np. użytkowanie dominujące, dopuszczalne, niedopuszczalne itp.). [hasła pokrewne: dachówka betonowa cena, olx tomaszów lubelski, zgłoszenie zakończenia budowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dachówka betonowa cena olx tomaszów lubelski zgłoszenie zakończenia budowy