W sklad liczby zatrudnionych w miescie wchodzi

W skład liczby zatrudnionych w mieście wchodzi: ludność zamieszkała i zatrudniona w mieście, ludność zamieszkała poza miastem i dojeżdżająca do pracy. Studia demograficzne najdogodniej jest opracowywać metodą pośrednią, korzystając z materiałów narodowego spisu ludności. Do ustalenia bilansu funkcjonalnego ludności należy uzyskać dodatkowo od władz lokalnych (WRN lub WRPG) materiały dotyczące: a) podziału ludności zamieszkałej na grupy – miastotwórczą, uzupełniającą i niesamodzielnych: b) liczby dojeżdżających do miasta i wyjeżdżających z miasta do miejsca pracy czy nauki (wielkość załogi miasta). Aby scharakteryzować stosunki ludnościowe miasta w okresie perspektywicznym, należy opracować tzw. hipotezy demograficzne. W skład hipotezy demograficznej wchodzą następujące elementy: 1) struktura zatrudnienia, 2) struktura wieku ludności, 3) struktura płci w grupie wieku produkcyjnego, 4) struktura gospodarstw domowych. Każde miasto ma swoje odrębne cechy demograficzne. Miasta duże różnią się od małych, miasta o przewadze funkcji przemysłowych – od miast o funkcji mieszanej przemysłowo-administracyjnej lub przemysłowo-oświatowej. Za podstawę do opracowania wymienionych struktur służyć powinny: 1) inwentaryzacja demograficzna, 2) wytyczne władz planowania gospodarczego dotyczące wielkości za trudnienia. [hasła pokrewne: producent bram garażowych, samowola budowlana kary, klimatyzator split do samodzielnego montażu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator split do samodzielnego montażu producent bram garażowych samowola budowlana kary