Liczbabloków i ich wielkosc sa rózne i zalezne od wielu czynników

Liczba bloków i ich wielkość są różne i zależne od wielu czynników (wielkości terenu, wysokości zabudowy itp.). Dla przykładu weźmiemy: 3 bloki po 6 ha dają ogólną powierzchnię terenu równą 18 ha; przy założeniu zabudowy Q czterech kondygnacjach (gęstość zaludnienia wynosi 355 mieszkańców na ha) – ogólna liczba mieszkańców wyniesie 6 390. Pod względem sposobu zabudowy tereny mieszkaniowe można podzielić na dwie grupy:
1) Zabudowa intensywna składająca się z domów wielorodzinnych, które mają co najmniej po 3 kondygnacje, o gest ości zaludnienia powyżej 250 M/ha ; 2) Zabudowa ekstensywna złożona z domów jednorodzinnych w zabudowie zagrodowej, willowej, bliźniaczej, szeregowej, o gęstości zaludnienia poniżej 250 M/ha. Gęstość zaludnienia bloków mieszkaniowych określana liczbą mieszkańców przypadających na 1 ha powierzchni obliczeniowej bloku daje właściwy obraz wykorzystania terenów mieszkaniowych. Zabudowa intensywna może być zwarta (obrzeżna) lub pawilonowa. Zabudowa zwarta może być podyktowana postulatami urbanistycznymi wynikającymi z układu przestrzennego planu ogólnego miasta. W większości zaś wypadków stosowana będzie wielokondygnacjowa zabudowa pawilonowa (luźna) , przy czym mogą być użyte następujące rodzaje budynków: klatkowce, galeriowce, punktowce. [patrz też: dachówka betonowa cena, olx tomaszów lubelski, zgłoszenie zakończenia budowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dachówka betonowa cena olx tomaszów lubelski zgłoszenie zakończenia budowy