tereny miejscowych surowców budowlanych (piasku, gliny, zwiru)

Przy właściwym wyborze gruntów pod budowę ma znaczenie budowa geologiczna gruntów. Za pomocą wierceń lub sondy ręcznej ustala się skład warstw na głębokości 4-7-5 m. Stwierdza się także stan plastyczności gruntów przez wałeczkowanie kolejno wydobytych próbek ziemi, oraz na jakiej głębokości występuje poziom wody gruntowej. Badania takie prowadzą do sporządzenia przekrojów geologiczno- technicznych i map geotechnicznych, Mapy te uwzględniają zazwyczaj głębokość około 2 m, tzn. głębokość posadowienia fundamentów. Na podstawie tych danych można określić najwłaściwiej strefy zabudowy, ustalić najbardziej celowe lokalizacje inwestycji przemysłowych, właściwe przebieg arterii komunikacyjnych. Ponadto dane te wskażą nam przypuszczalny obszar rozbudowy miasta, a także tereny miejscowych surowców budowlanych (piasku, gliny, żwiru). Wiążą się również z tymi zagadnieniami możliwości zaopatrzenia osiedla w wodę, z rozróżnieniem wody przemysłowej i wody do picia. [przypisy: producent bram garażowych, samowola budowlana kary, klimatyzator split do samodzielnego montażu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator split do samodzielnego montażu producent bram garażowych samowola budowlana kary