Studnie bezfiltrowe

Studnie bezfiltrowe wolne są od licznych wad studni zaopatrzonych w filtry, szczególnie siatkowe. Rury cembrowe powinny sięgać ok. 0,2 m poniżej stropu warstwy nieprzepuszczalnej. W warstwie wodonośnej należy wytworzyć lej, a następnie wypełnić go częściowo zasypką żwirową. Dla utworzenia leja z otworu należy wydobyć kilka mS piasku. Kłopotliwe i wymagające długiego czasu wydobycie piasku przy użyciu łyżki wiertniczej może być ułatwione przez zastosowanie pompowania wody (z piaskiem), powietrzem sprężonym (pompą Mamut). Budowa studni bezfiltrowych jest znacznie uproszczona, nie zachodzi bowiem konieczność uciążliwego doboru siatki filtrowej. Średnica końcowego wiercenia może być zredukowana stosownie do wymiaru cylindra pompy; okres pełnej sprawności studni bezfiltrowej może być znacznie przedłużony, a w przypadku wód żelazistych i agresywnych wód czwartorzędowych oraz wód z ilastych i pylastych piasków trzeciorzędowych – trwałość studni w porównaniu ze studnią filtrową jest wielokrotnie większa. [patrz też: baseny kielce, olx tomaszów lubelski, beton architektoniczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: baseny kielce olx tomaszów lubelski beton architektoniczny