Studnie bezfiltrowe nie wszedzie moga byc zastosowane

Studnie bezfiltrowe nie wszędzie mogą być zastosowane, w szczególności nie mogą być stosowane do ujęcia większości wód heIoceńskich z tarasów i dolin rzecznych, bowiem wytrzymałość stropu nie jest dostateczna. Studnie bezfiltrowe mogą znaleźć zastosowanie na ok. 3/4 obszaru kraju, ha którym to obszarze występują utwory plejstoceńskie, stanowiące praktycznie ludności wiejskiej. Wyposażenie studzien. Po zakończeniu budowy studni wykonawca obowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy: – schemat konstrukcji studni z oznaczeniem geologicznego profilu odwiertu ; – próbki przewierconych pokładów; Do wyposażenia studni wierconej należy: przewód ssawny zaopatrzony w kosz ssawny (smok) z zaworem stopowym, zapobiegającym wyciekaniu wody z przewodu podczas postoju pompy. Kosz ssawny przy najniższym stanie wody w studni powinien być zanurzony co najmniej 1 m pod wodą. [więcej w: posadzki żywiczne na taras, kaktusy pielęgnacja, szyny prądowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kaktusy pielęgnacja posadzki żywiczne na taras płyty warstwowe