Studia nad zabudowa i warunkami mieszkaniowymi.

Studia nad zabudową i warunkami mieszkaniowymi. W zakres tych studiów wchodzą: studia mieszkaniowe obejmujące całość zasobów mieszkaniowych na terenie miasta oraz studia mające na celu scharakteryzowanie zabudowy i warunków mieszkaniowych na wybranych terenach. Celem studiów mieszkaniowych jest ustalenie: a) bilansu mieszkaniowego Wig stanu istniejącego (określonego liczbą mieszkań i izb mieszkalnych); b) struktury zasobów mieszkaniowych (liczba mieszkań 1, 2, 3, 4, 5 i więcej izbowych); c) wyposażenia mieszkań (zlew, wodociąg, łazienka, ustęp, elektryczność, gaz, centralne ogrzewanie); d) obecnego stopnia zaludnienia (zaludnienie mieszkań różnej wielkości). Studia mieszkaniowe poza mieszkalnictwem indywidualnym obejmują również tzw. mieszkalnictwo zbiorowe (hotele robotnicze, bursy, domy akademickie, internaty, klasztory, szpitale itp.). Studia te mają na celu zebranie materiału do analizy zabudowy i warunków mieszkaniowych w poszczególnych dzielnicach miasta. Obejmują one: a) liczbę ludności zamieszkałej; , b) liczbę nieruchomości zamieszkanych oraz ich wyposażenie w urządzenia dostarczając wodę, urządzenia ściekowe, elektryczność, gaz, centralne ogrzewanie; c) liczbę budynków mieszkalnych z wyszczególnieniem następujących cech: liczby mieszkań i izb mieszkalnych, liczby kondygnacji naziemnych, materiału ścian i pokrycia oraz wieku. [podobne: zbiornik buforowy co, kaktusy pielęgnacja, strefy przemarzania gruntu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kaktusy pielęgnacja strefy przemarzania gruntu zbiornik buforowy co