Struktura gospodarstw domowych

Następna grupa wieku to szkolnictwo ogólnokształcące i zawodowe. Ustalenie liczby miejsc w tych szkołach powinno być dla każdego miasta indywidualne, przy czym należy brać pod uwagę obsługę zaplecza na podstawie wytycznych resortu oświaty. Grupa wieku produkcyjnego – to grupa mieszkańców miasta w wieku 18-:-59 lat. Zatrudnienie obejmuje przeciętnie 95% mężczyzn i wynikający z lokalnych możliwości procent kobiet (20-:-8011/0). Wpływ struktury wieku bywa uwzględniony również przy ocenie innych inwestycji, jak urządzenia kulturalne, zakłady żywienia zbiorowego, usługi i handel. Struktura gospodarstw domowych opiera się również na stosunkach ludnościowych w mieście i wpływa na, warunki mieszkaniowe, Struktura gospodarstw domowych wiąże się ściśle ze strukturą wieku. Daje to możność ustalenia potrzeby budowania mieszkań odpowiedniej wielkości. Przyjmując dużą grupę młodzieżową, musimy się liczyć z planowaniem znacznej liczby rodzin dużych. Z powyższego wynika, że wszystkie omawiane struktury ludnościowe wiążą się ze sobą i w planowaniu inwestycji żadna z nich nie może być traktowana w oderwaniu od pozostałych, wszystkie zaś razem zależą w ogromnym stopniu od obecnego charakteru miasta i jego funkcji w przyszłości. [patrz też: zbiornik buforowy co, kaktusy pielęgnacja, strefy przemarzania gruntu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kaktusy pielęgnacja strefy przemarzania gruntu zbiornik buforowy co