Specjalnie zly wplyw na klimat lokalny ma przemysl

Specjalnie zły wpływ na klimat lokalny mają przemysł (dymy trujące i ciężkie, dymy lekkie, kurz) oraz tereny składowania materiałów, dworce kolejowe i stacje rozrzędowe, tereny odkrywkowe, nasypy, tamy, wykopy itp. Na mapach należy wydzielić linią kolorową tereny o spadku powyżej 12il/o oraz dna rynien i zastoisk, jako nie nadające się do zabudowy, a także tereny o kierunkach wiatrów silnych i zimnych Dra z prądów lokalnych. . Pod względem klimatu lokalnego można podzielić tereny budowlane na 3 grupy. Będą to grunty a) nie nadające się na .stały pobyt ludzi, b) dobre, c) bardzo dobre pod względem klimatu lokalnego. Do terenów nie nadających się do zabudowy należą: d) tereny inwersyjne, e) tereny o północnym skłonie powyżej 8% spadku, c) tereny będące w obrębie stałego szkodliwego działania dymów, gazów i pyłu, d) tereny narażone na bardzo częste i silne wiatry powyżej 5° skali Beauforta, e) tereny o spadku powyżej 12010. Do terenów dobrych do zabudowy należą: a) tereny o spadku do 4% we wszystkich kierunkach, b) tereny o spadku 4+12/0 w kierunku NE, NW oraz S, jeżeli są częściowo zadymione lub narażone na wiatry poniżej 5°B, c) tereny o spadku 4+8Q/o o nachyleniu północnym (N). [przypisy: zbiornik buforowy co, kaktusy pielęgnacja, strefy przemarzania gruntu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kaktusy pielęgnacja strefy przemarzania gruntu zbiornik buforowy co