Spaliny palenisk olejowych

Spaliny palenisk olejowych zawierają znaczne ilości pary wodnej. Stosownie do tego temperatura punktu rosy jest wysoka przy obecności 803 – z czym należy liczyć się w przypadku większości olejów opałowych – temperatura punktu rosy podwyższa się jeszcze bardziej. W paleniskach olejowych w szczególnie dużym stopniu występuje niebezpieczeństwo wskutek korozji końcowych części kanałów spalinowych w kotle oraz zawilgacania komina. Dotyczy to przede wszystkim wszystkich słabo obciążonych kotłów wodnych w okresach małego zapotrzebowania ciepła. Należy zatem stosować w zasadzie raczej mniejszą niż zbyt dużą powierzchnię ogrzewalną kotła zaleca się też pracę przy temperaturach spalin paleniska olejowego równych 200 st. C lub wyższych. Coraz częściej przechodzi się na stosowanie kotłów wodnych o stałej i wysokiej temperaturze zasilania, dopasowując temperaturę sieci grzejnej do chwilowych wymagań przez domieszanie wody powrotnej. Palenisko olejowe jest przy tym włączane i wyłączane za pomocą termostatu umieszczonego w przewodzie zasilania, zaś na położenie zaworu mieszającego oddziałuje termostat w pomieszczeniu. W układzie takim zakłada się istnienie urządzenia o wielu kotłach albo też dodatkowego stałego odbiorcy ciepła, np. urządzenia do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, gdyż w innym przypadku palnik włącza się i wyłącza w niepożądanie krótkich okresach czasu. W przypadku wbudowywania specjalnej pompy obiegowej do kotła można (za pomocą drugiego przewodu mieszania) doprowadzić również temperaturę wody powrotnej dopływającej do kotła, prawie do temperatury przewodu zasilającego. W ten sposób unika się przekroczenia temperatury punktu rosy na częściach powierzchni grzejnej kotła. Zawilgacanie komina występuje również często w górnych jego częściach prowadzących przez nieogrzane strychy, a zatem. w przypadku palenisk olejowych należy wykonywać kominy z dobrą izolacją cieplną. Jako materiał nadają się tu przede wszystkim kształtki z azbestocementu z powłoką ochronną oraz kamionkowe rury glazurowane. Palniki i urządzenia regulacyjne palenisk olejowych osiągnęły dziś (w rozmaitych wykonaniach) wysoki stopień doskonałości technicznej. Zaleca się jednak, aby automatyczne paleniska olejowe były na bieżąco sprawdzane przez odpowiednich fachowców. Tylko prawidłowy dozór nie- których wrażliwych części zapewnia pracę bez zakłóceń. Większość wy- twórców albo dostawców palników olejowych przejmuje dozór oraz stosuje zwykle bezpłatne usuwanie zakłóceń w pracy. [podobne: posadzki żywiczne na taras, operat wodnoprawny przykład, baseny kielce ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: baseny kielce operat wodnoprawny przykład posadzki żywiczne na taras