Rure filtrowa okreca sie spiralnie drutem ocynkowanym

Rurę filtrową okręca się spiralnie drutem ocynkowanym o grubo 3-6 mm, przy odległości zwojów 15-25 mm. Następnie nakłada się siatkę z drutu miedzianego, innego materiału nierdzewnego lub tworzyw sztucznych. Średnice otworów siatki filtracyjnej (zależnie od – rodzaju gruntu) wynoszą zwykle od 0,2-0,9 mm, przy grubości drutu 0,2-0,6 mm. W przypadku niewłaściwego doboru siatki przedostaje- się drobny piasek i zamula filtr lub też ziarnka piasku o wielkości otworów siatki zatykają filtr. Aby tego uniknąć, filtry należy starannie dobierać, mając na uwadze uziarnienie warstwy wodonośnej. Filtry siatkowe mają konstrukcję prostą, mogą być stosowane do małych średnic rur, dają się opuszczać i, wyjmować. Do wad filtru należą dość duże opory przy przepływie wody oraz krótki okres pracy, od kilku do kilkunastu lat, zależnie od warunków geologicznych i hydrochemicznych. [patrz też: operat wodnoprawny przykład, baseny kielce, wzmacnianie fundamentów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: baseny kielce operat wodnoprawny przykład wzmacnianie fundamentów