Rozrózniamy kilka rodzajów przelotowosci ruchu kolowego.

Przelotowość jezdni jest wyznaczona przez górną granicę natężenia, przy której ruch odbywa się jeszcze w normalnych warunkach zarówno bez dłuższego wyczekiwania na skrzyżowaniach, jak i bez konieczności większego ograniczania szybkości ruchu na odcinkach międzywęzłowych w stosunku do szybkości normalnej, dozwolonej dla danej kategorii ulic. Przelotowość ruchu pieszego zależna jest od szerokości chodnika, spadku ulicy i ewentualnych przeszkód, które znajdują się na trasie chodnika, jak drzewa, słupy, schodki, kioski itp. Ustalenie maksymalnego natężenia ruchu pieszego w badanym punkcie daje możność stwierdzenia właściwego, doboru szerokości chodnika. Rozróżniamy kilka rodzajów przelotowości ruchu kołowego. Przelotowość podstawowa pasma jest to największa intensywność ruchu na pasmie, czyli natężenie, jakie może wystąpić na jezdni w idealnych warunkach przy ruchu bez żadnych przeszkód lub utrudnień oraz przy jednorodnych pojazdach posuwających się z jednakową szybkością optymalną. [przypisy: zbiornik buforowy co, kaktusy pielęgnacja, strefy przemarzania gruntu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kaktusy pielęgnacja strefy przemarzania gruntu zbiornik buforowy co