Rodzaje zabudowy bloków.

Rodzaje zabudowy bloków. Blok budowlany może stanowić jeden wspólny teren, na którym ustawia się zespół różnych budynków, albo blok może być podzielony na działki stanowiące poszczególne jednostki gospodarcze , przeznaczone do indywidualnej zabudowy. Zabudowa bloków budowlanych powinna być tak wykonana, żeby zapewniony był dostęp powietrza i światła do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Z warunku tego wynika, że pewna część bloku powinna pozostać niezabudowana i stanowić dziedziniec, ogród lub podwórze. Zasada ta odnosi się zarówno do bloków podzielonych na działki, jak i nie podzielonych. Największy procent zabudowy przypada na zabudowę wartą; najmniejszy zaś na zabudowę pojedynczą i zagrodową. W myśl przepisów prawa budowlanego działki narożne o małej powierzchni mogą być w razie koniecznej potrzeby wyjątkowo zabudowane w 100()/0. Jako maksymalny procent zabudowy ustawa budowlana określa dla normalnej zabudowy 750f0 terenu działki. W obecnych czasach jednakże schodzimy z procentem zabudowy znacznie niżej. Przy wznoszeniu nowych osiedli lub pojedynczych budynków nie przekraczamy już 35/o powierzchni działki czy bloku. [przypisy: szklana ściana, rodzaje zabudowy, zabudowa zwarta ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: rodzaje zabudowy szklana ściana zabudowa zwarta