Rodzaje palników

Najprostszym rodzajem jest zwykły palnik z odparowaniem. Olej odparowywany jest w rurze znajdującej się w pło- mieniu albo w zbiorniczku ogrzewanym płomieniem i zapala się przy zmieszaniu z powietrzem doprowadzonym do spalania. Palniki muszą być uprzednio podgrzane i zapalone, a więc nie nadają się dobrze do pracy automatycznej. Palnik z odparowaniem stosuje się jedynie wyjątkowo w opalanych olejem ogrzewaniach centralnych. W zwykłych palnikach olejowych rozpyla się paliwo mechanicznie, a więc przed wprowadzeniem do komory spalania rozpyla się je na bardzo drobne cząstki. Takie palniki nazywa się palnikami 1·ozpylajqcym.i i rozróżnia się w zależności od rodzaju rozpylania jako rozpylacze injektorowe, ciśnieniowe i obrotowe. Często także używa się dwóch różnych sposobów rozpylania łącznie. Przez rozpylanie powiększa się powierzchnię paliwa w stosunku do objętości, a przez to ułatwia zmieszanie z powietrzem i przejście do. fazy· gazowej. Im mniejsze są cząsteczki paliwa i im lepiej przebiega zmiesza- nie z powietrzem, tym bardziej zupełne jest spalanie i w tym węższych granicach można utrzymać nadmiar powietrza. Palnik injektorowy można wykonać szczególnie łatwo, jeśli jest do dyspozycji powietrze sprężone lub para o wysokim ciśnieniu, co często ma miejsce w zakładach przemysłowych. Z dyszy wypływa para lub powietrze z dużą prędkością, przy wylocie porywa olej dopływający przewodem umieszczonym koncentrycznie poprzez dysze pierścieniowe i rozpyla go w strumień. Powietrze do spalania, w przypadku pracy z powietrzem sprężonym, doprowadza się zwykle z tyłu rozpylacza, zaś przy pracy z parą – wyłącz- nie z tyłu rozpylacza. Jeżeli używa się rozpylacza parowego trzeba mieć do dyspozycji-dla rozruchu-parę z innego kotła albo powietrze sprężone. W ogrzewaniu centralnym większe znaczenie zyskały rozpylacze sprężonego powietrza z własną dmuchawą. Olej dopływa do dyszy h przewodem wewnętrznym, w dyszy spotyka się ze strumieniem powietrza z niskociśnieniowej dmuchawy, zostaje zawirowany i rozpylony. Przez właściwe wy- konanie dyszy można wprowadzić olej albo strumień powietrza w ruch obrotowy sprzyjający rozpylaniu. Dopływ oleju można regulować zaworem iglicowym d, zaś ilość powietrza klapą dławiącą f. W tym wykonaniu dmuchawa dostarcza jedynie część powietrza do spalania reszta zaś, pod wpływem ciągu komina, dostaje się bezpośrednio przez szczeliny do strefy spalania. W innych rodzajach rozpylaczy dla zmniejszenia mocy wentylatora, spręża się silniej tylko część powietrza w kompresorze i tylko tę część powietrza doprowadza się do rozpylania oleju, natomiast główną ilość powietrza doprowadza się z niewielkim nadciśnieniem z tyłu rozpylacza. Spotyka się również palniki mieszające, w których olej i powietrze dopiero po zmieszaniu w kompresorze na pianę są doprowadzone do rozpylacza. W ciśnieniowym palniku olejowym doprowadzanie oleju przejmuje pompa z kołami zębatymi albo pompa ślimakowa, która doprowadza olej pod wysokim ciśnieniem do dyszy rozpylacza. Kanały doprowadzające w dyszy nadają olejowi przy wyjściu z małego otworu ruch wirowy, który poprawia stopień rozpylania i zmieszania z powietrzem spalania, doprowadzanym z tyłu dyszy. Dmuchawa i pompa olejowa są najczęściej napędzane jednym silnikiem. Małe palniki tego rodzaju są wrażliwe na zanieczyszczenia i wytwarzający się koksik powinno się więc stosować do nich oleje specjalnie czyste, pozbawione węgla i asfaltu. Gęsty olej trzeba bardzo silnie podgrzewać. [więcej w: , szafki ubraniowe, nagrzewnice powietrza, panele podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nagrzewnice powietrza panele podłogowe szafki ubraniowe