Przewody i osprzęt rury

Do przesyłania czynnika grzejnego (pary albo wody) używa się w ogrzewaniach centralnych na ogół rur stalowych o jakości handlowej (St 00.29). Średnice i grubości ścianek tych rur są znormalizowane. Ustalone normami średnice nominalne (w skrócie Dnom) odpowiadają mniej więcej średnicy rury w świetle. Ze względów wykonawczych wymiar zewnętrznej średnicy rury musi być stały dla rur o równych średnicach nominalnych, więc w rzeczywistości wraz z grubością ścianki zmieniają się średnice rury w świetle, a więc i przekrój rur. Dla określenia warunków roboczych podaje się ciśnienie nominalne przy przewodach rurowych, w połączonej z nimi armaturze i aparatach przyłączonych do sieci rur. Także ciśnienia nominalne (w skrócie P n) są W prawny sposób normowane, przy czym dla wody i innych bezpiecznych płynów, aż do temperatury wrzenia w ciśnieniu atmosferycznym, ciśnienie nominalne jest równe jednocześnie najwyższemu dopuszczalnemu ciśnieniu roboczemu. Dla gazów i par do temperatury 300 st. c i dla płynów między temperaturą wrzenia a 300 st. C, ciśnienie robocze nie powinno być wyższe niż 800/0 ciśnienia nominalnego, zaś dla przegrzanej pary wodnej między 300 -7- 400 st. C powinno wynosić najwyżej 64% ciśnienia nominalnego. W urządzeniach ogrzewczych używa się przeważnie: . lekkie rury gwintowane wg DIN 2439, średnio ciężkie rury gwintowane wg DIN 2440, stalowe rury bez szwu wg DIN 2449. [hasła pokrewne: joniec ogrodzenia, olx pabianice, zamiast kostki brukowej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: joniec ogrodzenia olx pabianice zamiast kostki brukowej