Prace gleboznawcze

Podczas wykonywania wierceń lub wykopów ustala się poziomy wód gruntowy ich , często występujących w kilku miejscach. W wyniku tych prac powstają mapy kierunku spływu wód gruntowych, ewentualnie wód zawieszonych w piaskach i piaszczystych glinach, a także soczewki wód zamkniętych w nieprzepuszczalnym podłożu (gliny, iły). Na podstawie tego materiału można ustalić procent powierzchni gruntów przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe lub przemysłowe, ogrody, parki itp. i obliczyć w przybliżeniu koszt Inwestycji dodatkowych, które w zależności od sposobu wykorzystania terenu trzeba będzie wykonać. Ważnym czynnikiem jest również rozpoznanie rodzajów gleby. Prace gleboznawcze polegają na opisie profilów i gruntów występujących na głębokości do 1,5 m od powierzchni, procesów glebotwórczych i inwentaryzacji rośli Mości. Pola orne, nieużytki, poręby leśne albo lasy, łąki, pastwiska, należy opisać i okonturować, W wyniku prac polowych powstaje mapa glebowa. Ułatwia ona lokalizację zieleni śródmiejskiej, podmiejskiej i ogrodniczej. [podobne: zbiornik buforowy co, kaktusy pielęgnacja, strefy przemarzania gruntu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kaktusy pielęgnacja strefy przemarzania gruntu zbiornik buforowy co