Posts Tagged ‘kamień elewacyjny’

Wysokosc ssania wody

Monday, July 25th, 2016

Szczelna pokrywa zabezpiecza wodę przed zanieczyszczeniem. Zawór pozwala wyłączyć studnię, gdy zachodzi potrzeba oczyszczenia lub odpiaszczenia. Rurka obserwacyjna o średn. 2,5-4 cm umożliwia obserwację stanu wody. Wysokość ssania wody wynosi najwyżej 6,5 m. W przypadku większej wysokości należy silnik i pompę obniżyć umieszczając je w specjalnej komorze. Jeżeli zwierciadło wody położone jest kilkanaście do kilkudziesięciu metrów poniżej poziomu, stosuje się pompy głębinowe. Dla ujęcia większej objętości wody buduje się kilka do kilkunastu studni. W gruntach gruboziarnistych buduje się studnie o większej średnicy a mniejszej liczbie w gruntach drobnoziarnistych – odwrotnie . [więcej w: kamień elewacyjny, deska elewacyjna, ocieplenie domu ]

Wydajnosc studni nieznacznie zalezy od jej srednicy

Saturday, July 23rd, 2016

Natomiast dla studni artezyjskiej, dla której H-h Q = 2nak m3/sek zależność ta jest liniowa. Ze wzorów tych wynika, że wydajność wzrasta ze zwiększeniem depresji s = H-h. Orientacyjnie można przyjąć, że wartość promienia depresji R odpowiadająca s = 1,0 m wynosi: dla piasków drobnoziarnistych 50 do 100 m, dla piasków średnioziarnistych 100 do 200 m, dla piasków gruboziarnistych i żwirów 200 do 400 m. Wydajność studni nieznacznie zależy od jej średnicy. Wydajność kilku studni o średnicy mniejszej jest większa niż jednej studni o dużej średnicy. Np. dla warunków: k = 0,0002 m/sek. , H = 30 m, s = 1,0 i 2 m, po obliczeniu zasięgu depresji wzorem Sichardta R = 3000 s yk” = 42,5 m Wpływ zwiększenia średnicy studni jest zatem nieznaczny. Zbyt małe średnice, ze względu na wytwarzanie się dużych prędkości na obwodzie studni przy danym Q nie powinny być stosowane. Wydajność studni zależy przede wszystkim od rodzaju warstwy wodonośnej, wielkości depresji i może wynosić kilka, kilkanaście a niekiedy nawet kilkaset lisek, jak np. z samobijącej artezyjskiej studni (w Kłajpedzie) o średn, 267 mm i głęb. 250 m wynosi ok. 400 lisek. [hasła pokrewne: Listwy przypodłogowe, kamień elewacyjny, blacha trapezowa ]