Posts Tagged ‘kamień elewacyjny’

Działanie palnika

Monday, February 26th, 2018

Dla uzyskania korzystnej sprawności spalania trzeba stale doprowadzać do palnika (w określonej proporcji) olej i powietrze. Ten stosunek mieszania można w zwykłych rodzajach palników nastawiać na dowolną nieomal ilość oleju opałowego, nie można go jednak przy zmniejszonej wydajności spalania utrzymać samoczynnie na właściwej wysokości za pomocą prostych środków. Wraz ze zmniejszeniem wydajności powstają w licznych palnikach trudności związane z rozpylaniem oleju i jego zapłonem. W paleniskach olejowych w pełni zautomatyzowanych nie stosuje się więc regulacji ciągłej dostosowanej do chwilowego zapotrzebowania ciepła i regulacja odbywa się wskutek pracy przerywanej. Palnik można przy tym regulować zarówno w odniesieniu do temperatury pomieszczenia, jak i do temperatury zasilania kotła (w kotłach parowych do ciśnienia w kotle). Paleniska olejowe są wyposażone w elektryczne urządzenia napędzające i zapłonowe, dlatego z zasady stosuje się regulację elektryczną. W prosty sposób można wtedy łączyć rozmaite układy zabezpieczające i regulujące wydajność oraz dopasowywać je między sobą. Przy przełączaniu, poszczególne operacje powinny zachodzić w określonej kolejności, na przykład olej powinien dopiero wtedy dopływać do palnika, gdy dmuchawa oczyściła już kanały spalinowe kotła. W paleniskach z podgrzewaniem oleju termostat umieszczony w zbiorniku oleju nie dopuszcza tak długo do uruchomienia palnika, aż zostanie osiągnięta wymagana temperatura oleju. Przez wbudowanie regulatora ustalającego program ogrzewania, można łatwo zmieniać temperaturę zasilania ogrzewania wodą ciepłą w zależności od pory dnia, a więc pracować na przykład w nocy przy niższej temperaturze wody grzejnej albo w pewnych godzinach wyłączać urządzenia całkowicie. Aby uniknąć zbyt częstego włączania i wyłączania palnika, nie należy przy regulacji czujką kotłową nastawiać zbyt wąskiego zakresu wyłączania. Przy ogrzewaniach ciepłą wodą grzejnikami z ogniw można na przykład bez obawy przyjmować wahania temperatury zasilania 5 – 8 st. C. Jeśli urządzenie jest sterowane bezpośrednio w odniesieniu do temperatury pomieszczenia, wtedy pojemność cieplna ścian, sufitów itd. prowadzi do zbyt dużych okresów przełączania, trzeba więc zachować termostat kotłowy dla ograniczenia najwyższej temperatury zasilania lub najwyższego ciśnienia pary. [przypisy: kamień elewacyjny, cegła biała, biała cegła na ścianę ]

Specjalnie zly wplyw na klimat lokalny ma przemysl

Friday, February 23rd, 2018

Specjalnie zły wpływ na klimat lokalny mają przemysł (dymy trujące i ciężkie, dymy lekkie, kurz) oraz tereny składowania materiałów, dworce kolejowe i stacje rozrzędowe, tereny odkrywkowe, nasypy, tamy, wykopy itp. Na mapach należy wydzielić linią kolorową tereny o spadku powyżej 12il/o oraz dna rynien i zastoisk, jako nie nadające się do zabudowy, a także tereny o kierunkach wiatrów silnych i zimnych Dra z prądów lokalnych. . Pod względem klimatu lokalnego można podzielić tereny budowlane na 3 grupy. Będą to grunty a) nie nadające się na .stały pobyt ludzi, b) dobre, c) bardzo dobre pod względem klimatu lokalnego. Do terenów nie nadających się do zabudowy należą: d) tereny inwersyjne, e) tereny o północnym skłonie powyżej 8% spadku, c) tereny będące w obrębie stałego szkodliwego działania dymów, gazów i pyłu, d) tereny narażone na bardzo częste i silne wiatry powyżej 5° skali Beauforta, e) tereny o spadku powyżej 12010. Do terenów dobrych do zabudowy należą: a) tereny o spadku do 4% we wszystkich kierunkach, b) tereny o spadku 4+12/0 w kierunku NE, NW oraz S, jeżeli są częściowo zadymione lub narażone na wiatry poniżej 5°B, c) tereny o spadku 4+8Q/o o nachyleniu północnym (N). [przypisy: kamień elewacyjny, cegła biała, biała cegła na ścianę ]