Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Manometryczna wysokosc ssania nie powinna przekraczac 6 m

Monday, July 25th, 2016

Manometryczna wysokość ssania nie powinna przekraczać 6 m. Przy większej wysokości ssania występuje zjawisko kawitacji (cavus – próżny, pusty) które polega na wytworzeniu się w obszarze płynącej cieczy pustych miejsc wypełnionych parą tej cieczy. Puste miejsca powstają skutkiem spadku ciśnienia cieczy poniżej ciśnienia pary nasyconej przy danej temperaturze. Pęcherzyki pary porywane przez przepływającą ciecz skraplają się gwałtownie i uderzają w ścianki wirnika, wywołując drgania pompy oraz hałas i trzaski. Uszkodzenia wywołane kawitacją, skutkiem tworzenia się wżerów i niszczenia spoistości materiału występują przede wszystkim na łopatkach wirnika a poza tym na jego bocznych ściankach. Stosowane w budowie pomp wirowych materiały można uszeregować według wzrastającej odporności na kawitację: żeliwo, brązy, aluminium i stale węglowe, nierdzewne i kwasoodporne. Kawitacji sprzyjają: zbyt duża wysokość ssania, przekroczenie nominalnej wydajności pompy oraz raptowne zmiany kierunku przepływu. [więcej w: beton architektoniczny, Deska Podłogowa, blacha trapezowa ]

wydajnosc wody ze studni

Wednesday, July 20th, 2016

Jeżeli pomiar wody został przeprowadzony dla dwóch punktów odległych od studni o Xl i X2, w których głębokość wody wynosi odpowiednio Zl i Z2, wówczas możemy napisać na podstawie wzoru na wydajność wody ze studni o płaszczu przepuszczalnym zagłębionej. w warstwie wodonośnej. Zasięg depresji można obliczyć przy znanym k ze wzorów podanych dla, Q lub na podstawie wzoru empirycznego Sichardta R = 3000sfkm przy czym k podaje się w misek. Wydajność studni kopanej lub zapuszczanej o płaszczu nieprzepuszczalnym i dopływie wody wyłącznie przez dno studni podaje wzór Q = 4kr(H-h) = 4krs m3jsek gdzie; k współczynnik filtracji (przepuszczalności) gruntu, misek, r – promień wewnętrznego obwodu studni, m, H – wysokość poziomu hydrostatycznego, m, h – wysokość poziomu hydrodynamicznego w czasie poboru wody ze studni, m, s – wysokość depresji (H – h), m. Wykreślone linie depresji dla różnych odległości r od studni i dla obliczonego R – na podstawie wzoru Sichardta są krzywymi logarytmicznymi. Na podstawie wzoru na h można wykazać, że . zależność pomiędzy wydajnością Q a obniżeniem zwierciadła wody w studni jest paraboliczna. [hasła pokrewne: Listwy przypodłogowe, wylewka betonowa, Deska Podłogowa ]