Posts Tagged ‘cegła klinkierowa’

Manometryczna wysokosc ssania nie powinna przekraczac 6 m

Monday, July 25th, 2016

Manometryczna wysokość ssania nie powinna przekraczać 6 m. Przy większej wysokości ssania występuje zjawisko kawitacji (cavus – próżny, pusty) które polega na wytworzeniu się w obszarze płynącej cieczy pustych miejsc wypełnionych parą tej cieczy. Puste miejsca powstają skutkiem spadku ciśnienia cieczy poniżej ciśnienia pary nasyconej przy danej temperaturze. Pęcherzyki pary porywane przez przepływającą ciecz skraplają się gwałtownie i uderzają w ścianki wirnika, wywołując drgania pompy oraz hałas i trzaski. Uszkodzenia wywołane kawitacją, skutkiem tworzenia się wżerów i niszczenia spoistości materiału występują przede wszystkim na łopatkach wirnika a poza tym na jego bocznych ściankach. Stosowane w budowie pomp wirowych materiały można uszeregować według wzrastającej odporności na kawitację: żeliwo, brązy, aluminium i stale węglowe, nierdzewne i kwasoodporne. Kawitacji sprzyjają: zbyt duża wysokość ssania, przekroczenie nominalnej wydajności pompy oraz raptowne zmiany kierunku przepływu. [więcej w: beton architektoniczny, Deska Podłogowa, cegła klinkierowa ]

Wydajnosc studni nieznacznie zalezy od jej srednicy

Saturday, July 23rd, 2016

Natomiast dla studni artezyjskiej, dla której H-h Q = 2nak m3/sek zależność ta jest liniowa. Ze wzorów tych wynika, że wydajność wzrasta ze zwiększeniem depresji s = H-h. Orientacyjnie można przyjąć, że wartość promienia depresji R odpowiadająca s = 1,0 m wynosi: dla piasków drobnoziarnistych 50 do 100 m, dla piasków średnioziarnistych 100 do 200 m, dla piasków gruboziarnistych i żwirów 200 do 400 m. Wydajność studni nieznacznie zależy od jej średnicy. Wydajność kilku studni o średnicy mniejszej jest większa niż jednej studni o dużej średnicy. Np. dla warunków: k = 0,0002 m/sek. , H = 30 m, s = 1,0 i 2 m, po obliczeniu zasięgu depresji wzorem Sichardta R = 3000 s yk = 42,5 m Wpływ zwiększenia średnicy studni jest zatem nieznaczny. Zbyt małe średnice, ze względu na wytwarzanie się dużych prędkości na obwodzie studni przy danym Q nie powinny być stosowane. Wydajność studni zależy przede wszystkim od rodzaju warstwy wodonośnej, wielkości depresji i może wynosić kilka, kilkanaście a niekiedy nawet kilkaset lisek, jak np. z samobijącej artezyjskiej studni (w Kłajpedzie) o średn, 267 mm i głęb. 250 m wynosi ok. 400 lisek. [hasła pokrewne: biała cegła na ścianę, kamień elewacyjny, cegła klinkierowa ]