Posts Tagged ‘cegła dekoracyjna’

Pompy glebinowe

Wednesday, July 13th, 2016

Pompy głębinowe, najczęściej diagonalne, wielostopniowe, z silnikami elektrycznymi o budowie przystosowanej do pracy w wodzie. Stojan jest napełniony czystą wodą lub emulsją wody z olejem. Uzwojenie stojana ma izolację odporną na działanie wody lub emulsji (guma naturalna, masy plastyczne itp. ). Zanurzenie silnika w wodzie przyczyniła się do jego chłodzenia. Łożyska pompy i silnika są ślizgowe, smarowane krążącą wodą lub emulsją. W Polsce są budowane pompy głębinowe o różnej wielkości i w różnym wykonaniu. Pompy typu G budowane przez Pomorską Odlewnię i Emaliernię w Grudziądzu, o wydajności od 267 do 3665 l/min, tj. od 16 do 220 mś/godz, podnoszą wodę od 10 do 150 m. Warunkiem stosowania pompy typu G jest możność rozporządzania prądem trójfazowym o napięciu do 500 V i częstotliwości 40-60 okr. . fsek. [podobne: cegła na ścianę, biała cegła na ścianę, cegła dekoracyjna ]

Rodzaje zabudowy bloków.

Tuesday, July 12th, 2016

Rodzaje zabudowy bloków. Blok budowlany może stanowić jeden wspólny teren, na którym ustawia się zespół różnych budynków, albo blok może być podzielony na działki stanowiące poszczególne jednostki gospodarcze , przeznaczone do indywidualnej zabudowy. Zabudowa bloków budowlanych powinna być tak wykonana, żeby zapewniony był dostęp powietrza i światła do wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Z warunku tego wynika, że pewna część bloku powinna pozostać niezabudowana i stanowić dziedziniec, ogród lub podwórze. Zasada ta odnosi się zarówno do bloków podzielonych na działki, jak i nie podzielonych. Największy procent zabudowy przypada na zabudowę wartą; najmniejszy zaś na zabudowę pojedynczą i zagrodową. W myśl przepisów prawa budowlanego działki narożne o małej powierzchni mogą być w razie koniecznej potrzeby wyjątkowo zabudowane w 100()/0. Jako maksymalny procent zabudowy ustawa budowlana określa dla normalnej zabudowy 750f0 terenu działki. W obecnych czasach jednakże schodzimy z procentem zabudowy znacznie niżej. Przy wznoszeniu nowych osiedli lub pojedynczych budynków nie przekraczamy już 35/o powierzchni działki czy bloku. [przypisy: cegła rozbiórkowa, cegła klinkierowa, cegła dekoracyjna ]