Posts Tagged ‘Bloczki betonowe’

Jeden z typów produkowanych przez Pomorska Odlewnie i Emaliernie w Grudziadzu

Saturday, July 30th, 2016

Jeden z typów produkowanych przez Pomorską Odlewnię i Emaliernię w Grudziądzu. Są to jednostopniowe pompy wirowe typu N, o wydajności Q od 25 do 8000 l/min. i wysokości podnoszenia od 4 do 57 m H20. Pompy te są stosowane do pompowania czystej bądź pitnej wody. Przewód ssawny musi być zaopatrzony w kosz ssawny z zaworem stopowym, a odcinki poziome w celu należytego odpowietrzenia powinny mieć spadek w kierunku od pompy. Niezbędne kolana muszą mieć łagodne przejścia. Kosz ssawny należy umieścić w odległościach co najmniej 0,5 m od zwierciadła wody (najniższego) oraz od ścian i dna studni lub zbiornika. [podobne: płyty warstwowe, Bloczki betonowe, beton architektoniczny ]

Rure filtrowa okreca sie spiralnie drutem ocynkowanym

Thursday, July 21st, 2016

Rurę filtrową okręca się spiralnie drutem ocynkowanym o grubo 3-6 mm, przy odległości zwojów 15-25 mm. Następnie nakłada się siatkę z drutu miedzianego, innego materiału nierdzewnego lub tworzyw sztucznych. Średnice otworów siatki filtracyjnej (zależnie od – rodzaju gruntu) wynoszą zwykle od 0,2-0,9 mm, przy grubości drutu 0,2-0,6 mm. W przypadku niewłaściwego doboru siatki przedostaje- się drobny piasek i zamula filtr lub też ziarnka piasku o wielkości otworów siatki zatykają filtr. Aby tego uniknąć, filtry należy starannie dobierać, mając na uwadze uziarnienie warstwy wodonośnej. Filtry siatkowe mają konstrukcję prostą, mogą być stosowane do małych średnic rur, dają się opuszczać i, wyjmować. Do wad filtru należą dość duże opory przy przepływie wody oraz krótki okres pracy, od kilku do kilkunastu lat, zależnie od warunków geologicznych i hydrochemicznych. [patrz też: Bloczki betonowe, biała cegła, płytki elewacyjne ]