Posts Tagged ‘biała cegła’

Studnie bezfiltrowe

Sunday, July 24th, 2016

Studnie bezfiltrowe wolne są od licznych wad studni zaopatrzonych w filtry, szczególnie siatkowe. Rury cembrowe powinny sięgać ok. 0,2 m poniżej stropu warstwy nieprzepuszczalnej. W warstwie wodonośnej należy wytworzyć lej, a następnie wypełnić go częściowo zasypką żwirową. Dla utworzenia leja z otworu należy wydobyć kilka mS piasku. Kłopotliwe i wymagające długiego czasu wydobycie piasku przy użyciu łyżki wiertniczej może być ułatwione przez zastosowanie pompowania wody (z piaskiem), powietrzem sprężonym (pompą Mamut). Budowa studni bezfiltrowych jest znacznie uproszczona, nie zachodzi bowiem konieczność uciążliwego doboru siatki filtrowej. Średnica końcowego wiercenia może być zredukowana stosownie do wymiaru cylindra pompy; okres pełnej sprawności studni bezfiltrowej może być znacznie przedłużony, a w przypadku wód żelazistych i agresywnych wód czwartorzędowych oraz wód z ilastych i pylastych piasków trzeciorzędowych – trwałość studni w porównaniu ze studnią filtrową jest wielokrotnie większa. [patrz też: biała cegła, deski elewacyjne, beton architektoniczny ]

Rure filtrowa okreca sie spiralnie drutem ocynkowanym

Thursday, July 21st, 2016

Rurę filtrową okręca się spiralnie drutem ocynkowanym o grubo 3-6 mm, przy odległości zwojów 15-25 mm. Następnie nakłada się siatkę z drutu miedzianego, innego materiału nierdzewnego lub tworzyw sztucznych. Średnice otworów siatki filtracyjnej (zależnie od – rodzaju gruntu) wynoszą zwykle od 0,2-0,9 mm, przy grubości drutu 0,2-0,6 mm. W przypadku niewłaściwego doboru siatki przedostaje- się drobny piasek i zamula filtr lub też ziarnka piasku o wielkości otworów siatki zatykają filtr. Aby tego uniknąć, filtry należy starannie dobierać, mając na uwadze uziarnienie warstwy wodonośnej. Filtry siatkowe mają konstrukcję prostą, mogą być stosowane do małych średnic rur, dają się opuszczać i, wyjmować. Do wad filtru należą dość duże opory przy przepływie wody oraz krótki okres pracy, od kilku do kilkunastu lat, zależnie od warunków geologicznych i hydrochemicznych. [patrz też: Bloczki betonowe, biała cegła, płytki elewacyjne ]