Posts Tagged ‘biała cegła na ścianę’

Wydajnosc studni nieznacznie zalezy od jej srednicy

Saturday, July 23rd, 2016

Natomiast dla studni artezyjskiej, dla której H-h Q = 2nak m3/sek zależność ta jest liniowa. Ze wzorów tych wynika, że wydajność wzrasta ze zwiększeniem depresji s = H-h. Orientacyjnie można przyjąć, że wartość promienia depresji R odpowiadająca s = 1,0 m wynosi: dla piasków drobnoziarnistych 50 do 100 m, dla piasków średnioziarnistych 100 do 200 m, dla piasków gruboziarnistych i żwirów 200 do 400 m. Wydajność studni nieznacznie zależy od jej średnicy. Wydajność kilku studni o średnicy mniejszej jest większa niż jednej studni o dużej średnicy. Np. dla warunków: k = 0,0002 m/sek. , H = 30 m, s = 1,0 i 2 m, po obliczeniu zasięgu depresji wzorem Sichardta R = 3000 s yk = 42,5 m Wpływ zwiększenia średnicy studni jest zatem nieznaczny. Zbyt małe średnice, ze względu na wytwarzanie się dużych prędkości na obwodzie studni przy danym Q nie powinny być stosowane. Wydajność studni zależy przede wszystkim od rodzaju warstwy wodonośnej, wielkości depresji i może wynosić kilka, kilkanaście a niekiedy nawet kilkaset lisek, jak np. z samobijącej artezyjskiej studni (w Kłajpedzie) o średn, 267 mm i głęb. 250 m wynosi ok. 400 lisek. [hasła pokrewne: biała cegła na ścianę, kamień elewacyjny, cegła klinkierowa ]

wydajnosc wody ze studni

Wednesday, July 20th, 2016

Jeżeli pomiar wody został przeprowadzony dla dwóch punktów odległych od studni o Xl i X2, w których głębokość wody wynosi odpowiednio Zl i Z2, wówczas możemy napisać na podstawie wzoru na wydajność wody ze studni o płaszczu przepuszczalnym zagłębionej. w warstwie wodonośnej. Zasięg depresji można obliczyć przy znanym k ze wzorów podanych dla, Q lub na podstawie wzoru empirycznego Sichardta R = 3000sfkm przy czym k podaje się w misek. Wydajność studni kopanej lub zapuszczanej o płaszczu nieprzepuszczalnym i dopływie wody wyłącznie przez dno studni podaje wzór Q = 4kr(H-h) = 4krs m3jsek gdzie; k współczynnik filtracji (przepuszczalności) gruntu, misek, r – promień wewnętrznego obwodu studni, m, H – wysokość poziomu hydrostatycznego, m, h – wysokość poziomu hydrodynamicznego w czasie poboru wody ze studni, m, s – wysokość depresji (H – h), m. Wykreślone linie depresji dla różnych odległości r od studni i dla obliczonego R – na podstawie wzoru Sichardta są krzywymi logarytmicznymi. Na podstawie wzoru na h można wykazać, że . zależność pomiędzy wydajnością Q a obniżeniem zwierciadła wody w studni jest paraboliczna. [hasła pokrewne: biała cegła na ścianę, cegła na ścianę, Deska Podłogowa ]