Posts Tagged ‘beton architektoniczny’

Zastosowanie grzejników płaskich

Sunday, February 25th, 2018

Zastosowanie. Grzejniki płaskie są stosowane w pomieszczeniach o dużych wolnych powierzchniach ścian bez nisz okiennych, przede wszystkim w korytarzach, przedpokojach i wtedy, gdy dopuszczalna jest jedynie niewielka głębokość grzejnika. Często o wyborze płaskiego typu grzejnika decydują względy architektoniczne. Zapotrzebowanie miejsca jest dość znaczne. Z drugiej strony typy grzejników o małej wysokości zapewnia- ją dobre ogrzanie dolnej strefy pomieszczenia, co można uzyskać przede wszystkim używając ich jako przypodłogowe grzejniki listwowe. Specjalnym rodzajem grzejników płaskich są tak zwane grzejniki płytowe. Ich przednia ściana jest całkiem gładka i zwykle zlicowana z powierzchnią ściany. Grzejniki płytowe można używać jako sufitowe po- wierzchnie grzejne pod względem swego działania należą one do ogrzewań płaszczyznowych. Przy umieszczaniu grzejników tego typu w ścianie zewnętrznej konieczne jest staranne izolowanie ich od zewnętrznej strony ściany.
Grzejniki z ogniw. Najbardziej rozpowszechnionym rodzajem grzejnika w ogrzewaniach parowych i wodnych jest grzejnik z ogniw (radiator). Podobnie jak przy kotłach żeliwnych tak i tu przewodnią myślą było umożliwienie dowolnych zmian wielkości grzejnika, przez szeregowe łączenie jednakowych części składowych (ogniw) i przez ograniczenie do niewielu rodzajów tych ogniw oraz umożliwienie taniej seryjnej produkcji. Poszczególne ogniwa są sztywno łączone ze sobą za pomocą złączek stożkowych albo gwintowych. [podobne: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, cegła na ścianę ]

Ustawianie grzejników

Saturday, February 24th, 2018

Przy ustawianiu grzejników należy. zwracać uwagę na stworzenie dogodnego dostępu dla łatwego czyszczenia, na niezakłócanie przepływu powietrza i na swobodne promieniowanie. W przypadkach specjalnych przy wyższych ciśnieniach używa się ogniw wybranych i specjalnie sprawdzonych w wytwórni. Dolne krawędzie grzejnika powinny być oddalone od podłogi przynajmniej o 10 cm grzejnik powinien być oddalony od ściany przynajmniej o 5 cm. Najlepiej jest umocowywać grzejniki na odpowiednio ukształtowanych wspornikach i zabezpieczyć uchwytami. Nie zaleca się ustawiania grzejników na nóżkach, ponieważ utrudnia to czyszczenie podłogi. Ponadto w nowych budynkach trzeba czekać z ustawieniem grzejników, aż zostaną wykończone podłogi. Umocowując grzejniki na wspornikach ściennych, można montować ogrzewanie niezależnie od podłogi. Do cienkich ścian stosuje się wsporniki i uchwyty o specjalnej konstrukcji. Wielką zaletą grzejników z ogniw jest małe zapotrzebowanie miejsca. Najczęściej można umieszczać grzejniki we wnękach podokiennych, co jest celowe zarówno ze względu na wykorzystanie miejsca, jak i na ogrzanie pomieszczenia. Przez umieszczenie grzejnika w pobliżu okien zmniejsza się ilość oddawanego ciepła przez promieniowanie i stwarza korzystne wyrównanie fizjologicznego jednostronnego oddawania cie- pła przez ludzi do zimnych powierzchni okien i powierzchni ścian zewnętrznych. Ponadto unika się w znacznym stopniu przeciągów wywołanych zjawiskiem przepływu zstępujących prądów powietrza zimnego albo powietrza przenikającego z zewnątrz przez nieszczelności. Przy ustawieniu grzejników przy ścianie zewnętrznej, temperatury powietrza na różnych wysokościach są bardziej wyrównane niż przy ustawieniu przy ścianie wewnętrznej. Im większa jest wysokość pomieszczenia i okien tym wyraźniej występują różnice temperatur. Dane techniczne dotyczące wsporników do grzejników podaje norma PN/B-74400. Centralne ogrzewanie. Wsporniki do grzejników. W budownictwie nowoczesnym, gdzie pomieszczenia są małe i niskie, miejsce umieszczenia grzejników nie ma tak wielkiego znaczenia. Za umieszczeniem grzejników przy ścianach wewnętrznych przemawia często zmniejszenie kosztu urządzenia dzięki krótszej sieci rur i wyższym grzejnikom. Przy ustawianiu grzejników przy ścianie zewnętrznej należy zwracać uwagę na to, aby powierzchnia ściany wystawiona na bezpośrednie działanie ciepła miała dostateczny opór cieplny najlepiej jest umieścić na niej płytę izolacyjną. Wysokość grzejnika pod oknem jest zależna od wysokości wnęki podokiennej albo wysokości parapetu. Dla określonej wydajności cieplnej trzeba dobrać różne długości całkowite grzejników uzależnione od ich głębokości. Dla otrzymania możliwie małego radiatora nie jest celowe dobieranie typu zbyt głębokiego. Radiator powinien raczej w dużym stopniu wypełniać szerokość wnęki okiennej, aby przez możliwie wysoki udział promieniowania- osiągnąć dobre ogrzanie dolnej części pomieszczenia. Czasem powstaje konieczność umieszczenia grzejnika w górnej części pomieszczenia. Powstaje wtedy niebezpieczeństwo, że obieg powie- trza ograniczy się tylko do górnej warstwy pomieszczenia i że dolne warstwy ogrzeją się niewystarczająco Jeśli nie można w żaden sposób uniknąć umieszczenia grzejników wysoko, wtedy trzeba zastosować wymuszony obieg powietrza. W pomieszczeniach ze szczególnie dużymi powierzchniami chłodzącymi (kościoły z dużymi oknami, hale ze świetlikami w dachu, z dachami ze szkła albo z blachy falistej) dla uniknięcia przeciągów należy umieszczać specjalne grzejniki bezpośrednio pod tymi chłodnymi powierzchniami. [przypisy: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, cegła na ścianę ]