Pomysl przeksztalcenia wadliwie zabudowanego sródmiescia

W budownictwie mieszkaniowym przeważnie stosowane są budynki kondygnacji. Jednakże coraz częściej robione są próby stosowania T mieszkalnych powyżej 7 kondygnacji, a dochodzących do ter. Budynki te nazywamy wysokościowymi albo wieżowcami,zajmują one w rzucie poziomym stosunkowo niedużo miejsca, a ustawione grupami tworzą akcent urbanistyczny miasta. Pomysł przekształcenia wadliwie zabudowanego śródmieścia Paryża o starych, niehigienicznych mieszkaniach, na dzielnicę o nowoczesnej zabudowie wieżowcami wysunął francuski architekt Le Corbusier. W zabudowie pawilonowej (luźnej) istnieje możliwość zastosowania jednakowych budynków typowych o tej samej liczbie kondygnacji lub zastosowania kilku typów odmiennych. Wzajemny układ budynków jest w zasadzie dowolny. Budynki mogą stanąć równolegle do linii regulacyjnych, prostopadle do nich lub nawet ukośnie. Głównym czynnikiem regulującym ustawienie budynku jest właściwe nasłonecznienie mieszkań. Przy usytuowaniu budynków wzdłuż kierunku Pn-Pd okna ścian podłużnych budynku wychodzą na wschód i zachód – mogą być umieszczone w obu traktach; pozwala to na stosowanie mieszkań różnych wielkości. Przy usytuowaniu budynków w kierunku W-Z pokoje należy dawać tylko od, strony południowej. W trakcie północnym należy umieszczać klatki schodowe, łazienki, kuchnie . Dlatego też należy stosować tu małe mieszkania. Zależnie od nasłonecznienia należy rozwiązać dojścia do budynków oraz piaskownicę dla dzieci i placyki gospodarcze (śmietniki i trzepaki). [patrz też: dachówka betonowa cena, olx tomaszów lubelski, zgłoszenie zakończenia budowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dachówka betonowa cena olx tomaszów lubelski zgłoszenie zakończenia budowy