Podzial obszaru miasta

Obszar miasta w obrębie granic administracyjnych dzieli się na: 1) tereny zainwestowania miejskiego (osiedlowego), 2) tereny nie urządzone. 1. Tereny zainwestowania miejskiego dzielą się na: a) tereny osiedleńcze, które obejmują: tereny mieszkaniowe, tereny budownictwa użyteczności publicznej, tereny zieleni urządzonej użytkowania publicznego (patki i sport), tereny ulic i placów obsługujących bezpośrednio tereny osiedleńcze. b) pozostałe tereny zainwestowania miejskiego, w których skład wchodzą: tereny przemysłowe, tereny składowe, tereny zakładów komunalnych o charakterze przemysłowym, sanitarnym lub technicznym, tereny wyższych uczelni, szpitala , wojskowe, kolejowe, tereny ulic i placów obsługujących bezpośrednio tereny specjalne, węzły komunikacji zewnętrznej. 2. Tereny nie urządzane obszaru miejskiego składają się: z terenów rolnych, leśnych, łąk i pastwisk, wód, nieużytków, bagien itp. Tereny osiedleńcze powinny być planowane i bilansowane na podstawie normatywów urbanistycznych. Ustalenie wielkości pałyk :h , terenów zainwestowania miejskiego związane jest z zadaniami wyznaczonymi danemu miastu przez gospodarcze plany perspektywiczne. Tereny osiedleńcze można podzielić na dwie grupy: a) intensywnego użytkowania (miejskie), b) ekstensywnego użytkowania (tereny osadnictwa rolnego). [podobne: producent bram garażowych, samowola budowlana kary, klimatyzator split do samodzielnego montażu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator split do samodzielnego montażu producent bram garażowych samowola budowlana kary