Podzial administracyjny

Studia nad zagospodarowaniem i zainwestowaniem terenu. Obrazują one istniejący stan użytkowania i zabudowę terenu podlegającego inwentaryzacji. Obejmują one następujące zasadnicze zagadnienia. 1. Podział administracyjny terenu inwentaryzowanego (granice województw, powiatów, gmin, gromad, miast, dzielnic miejskich itp.). 2. Struktura własności terenu (własność ogólnopaństwowa, państwowych władz terenowych, współdziedzicz, w tymczasowym zarządzie i prywatna). Zagadnienie własności terenu, mimo przebudowy politycznej i gospodarczej kraju, dla wielu miast i osiedli jest jeszcze bardzo aktualne. 3. Użytkowanie terenu (tereny przemysłowe, tereny węzła komunikacyjnego, mieszkaniowe, usług administracyjnych i socjalno-kulturalnych, tereny składowe, zieleni i urządzeń kultury fizycznej, urządzeń sanitarno-technicznych, tereny rolne, leśne i obszary wód). 4. Uzbrojenie terenu (sieci: kanałów melioracyjnych, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w elektryczność, w gaz, w ciepło, linie wysokiego napięcia, nawierzchnie dróg i ulic, sieć kolejowa, szlak wodne, sieć komunikacji samochodowej, tramwajowej, trolejbusowej i autobusowej). 5. Elementy plastycznego ukształtowania miasta (osie i punkty widokowe, punkty wysokościowe w krajobrazie i sylwecie miasta, zabytki i elementy ochronne przyrody itp.). 6. Istniejąca zabudowa miasta (zinwentaryzowanie wszystkich istniejących budynków wg określonych cech zasadniczych). [patrz też: zbiornik buforowy co, kaktusy pielęgnacja, strefy przemarzania gruntu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kaktusy pielęgnacja strefy przemarzania gruntu zbiornik buforowy co