Ostatnim elementem analizy rzezby jest analiza spadków terenu.

Ostatnim elementem analizy rzeźby jest analiza spadków terenu. Należy oznaczyć graficznie poszczególne przedziały spadków w granicach: do 2%; 2-7-500/0; 5-7-8%; 8-7-12% i ponad 1211/0. spadki terenu poważnie wpływają na koszt budowy ze względu na wzrost kosztów robót ziemnych i fundamentowych. Pochylenie 8% można uważać za maksymalne, przy którym można jeszcze wznieść budynki większych rozmiarów. Małe budynki mogą być wznoszone na pochyłościach 10-7-12%. Na stromych zboczach dwustronna zabudowa pociąga za sobą ogromne roboty ziemne i duże trudności przy zakładaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Na podstawie mapy wysokościowej, na której zaznaczone są spadki terenu, strefy wysokościowe, działy wodne, zlewnie, ścieki okresowe, stałe zagłębienia bezodpływowe itp., można wstępnie obliczyć koszty inwestycji budowlanych i komunalnych oraz zorientować się w wysokości kosztów wynikających przy zastosowaniu mniej korzystnych wariantów. Może to być podstawą do wyboru najwłaściwszego rozwiązania. [patrz też: joniec ogrodzenia, olx pabianice, zamiast kostki brukowej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: joniec ogrodzenia olx pabianice zamiast kostki brukowej