naleza miejscowosci o niewymiennym powietrzu

Do terenów bardzo dobrych należą miejscowości o niewymiennym powietrzu (zjawisko wynikające z ukształtowania rzeźby terenu). Tereny te mają dużą różnicę temperatury między dniem a nocą. Spadki temperatury w okresie zimowym bywają bardzo dokuczliwe. Na mapach klimatycznych tereny nie nadające się do, zabudowy oznacza się kolorem żółtym, tereny dobre kolorem brunatnym. Tereny bardzo dobre kolorem czerwonym . Stadia historyczne. Dotyczą badanych osiedli w starych miastach, które mają swoją historię, swoje tradycje albo zabytki architektury lub krajobrazu. W ramach inwentaryzacji powinny być zebrane wszystkie materiały (rysunki, opisy, pomiary, fotografie, legendy itp.) dotyczące wyżej wspomnianych obiektów w celu właściwego ustosunkowania się do nich w pracach urbanistycznych. Zabytki architektury i krajobrazu (rzeźba terenu, stare drzewa itp.) oraz ślady warowności (wały, fosy) świadczące o dziejach lub dawnej świetności danej okolicy podlegają przeważnie ochronie konserwatorskiej i powinny być szczególnie pielęgnowane. [hasła pokrewne: , hurtownia wólka kosowska, Serwis Klimatyzacji, Kontenery na gruz Wrocław ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia wólka kosowska Kontenery na gruz Wrocław Serwis Klimatyzacji