Koszty obsługi

Koszty obsługi można podać dość dokładnie w dużych urządzeniach ogrzewczych z personelem zatrudnionym na stałe (etatowo). W urządzeniach ogrzewczych o średniej wielkości z kotłami na koks, można przyjąć koszty obsługi, w zależności od miejscowych stosunków, jako 10 – 20% wydatków na opał. W małych urządzeniach nie można właściwie-określić wysokości kosztów względnych lub bezwzględnych, ponieważ urządzenia takie z zasady są obsługiwane dorywczo, a wymagany nakład pracy pod- lega osobistej ocenie użytkownika. Należy tu wymienić szereg dodatkowych zalet palenisk olejowych i gazowych jak: stała gotowość uzyskania pełnej wydajności, czysta praca, samoczynna regulacja temperatury, zbędność specjalnej piwnicy na węgiel – a w przypadku gazu, brak jakiegokolwiek gromadzenia paliwa i opłat za paliwo (jeszcze przed jego użyciem). Z drugiej strony, wadą jest stosowanie jednego określonego rodzaju paliwa lub jego dostawa z jednego za- kładu. W obliczeniu ekonomicznym należy uwzględnić, prócz kosztów obsługi, również koszty amortyzacji i oprocentowania inwestycji paleniska i ewentualnego zbiornika paliwa. Okres użytkowania kotłów i palenisk można przyjąć na 15 – 20 lat. Wrażliwe części palnika, elektrycznego zapłonu i regulacji oraz obmurowanie ogniotrwałe mają krótszy czas użytkowania. Często także oblicza się łącznie koszty eksploatacji i koszty amortyzacyjne chociaż nie chodzi tu o stałe wydatki, lecz o zmienne bieżące wydatki na eksploatację, ponieważ dadzą się one najłatwiej wyrazić przez stopę pro- centową od kosztów inwestycyjnych. Nakłady wykonania i koszty eksploatacji są z zasady wyższe, jeżeli stosuje się paleniska gazowe i olejowe niż paleniska na koks. Także koszty ciepła uzyskanego z opału stałego układają się w Niemczech korzystniej od kosztów ciepła z paliw gazowych, a także od kosztów ciepła z paliw płynnych. Często więc trzeba decydować, czy specyficzne zalety stosowania tego paliwa usprawiedliwiają większe jednorazowe nakłady, a czasem także zwiększone wydatki na opał. W poszczególnych przypadkach mogą mieć znaczenie różne względy, nie odgrywające roli w innych przypadkach, jak na przykład zapotrzebowanie miejsca, dowóz opału, pewne zakłócenia wy- wołane hałasem albo kurzem, niezawodność dostawy paliwa lub uniezależnienie się od osób trzecich itp. Obliczenie ekonomiczne może wyjaśnić następujący przykład. Koszty obsługi kapitału (w stosunku rocznym) zainwestowanego na dodatkowe części urządzenia razem z rocznymi kosztami eksploatacji mogą wynosić 140t . Koszt obsługi kotłów na koks należy przyjąć równy 15% kosztów opału, a koszt odwożenia popiołu i żużla równy 1 %. W przypadku palenisk olejowych trzeba jeszcze uwzględnić koszt prądu zużytego przez silniki napędzające. Czas używania ich wynika z czasu użytkowania b przy uwzględnieniu różnicy między przewidzianą wydajnością kotła, a zapotrzebowaniem ciepła. Dla dokładniejszego określenia kosztów, trzeba osobno rozpatrywać palniki palenisk olejowych i zbiornik, ze względu na ich niejednakową stopę amortyzacji. W nowych urządzeniach trzeba także uwzględnić nadwyżki budowlane na składy opału w ogrzewaniu koksem. W powyższym przypadku stosunek rocznych kosztów dla koksu, gazu miejskiego i oleju kształtuje się jak 1 : 1,7 : 0,98. [patrz też: wzmacnianie fundamentów, szyny prądowe, olx wronki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx wronki płyty warstwowe wzmacnianie fundamentów