Konwektory

Konwektory są to grzejniki z rur grzejnych ożebrowanych, wbudowane we wnęki murów albo w specjalne obudowy. Jak o tym świadczy nazwa, oddają one ciepło praktycznie tylko przez konwekcję. Grzejnik należy umieścić możliwie nisko w szybie utworzonym przez ścianę i obudowę. Powietrze pomieszczenia wchodzące od dołu na całej szerokości ogrzewa się, od powierzchni grzejnych i opuszcza szyb przez przednie albo górne otwory wylotowe. Wskutek przepływu ciepłego powietrza w szybie – powstającemu podobnie jak przepływ pod wpływem działania komina – wywołany jest w konwektorze silny ruch powietrza, który powiększa przejmowanie ciepła z powierzchni grzejnych i sprzyja szybkiemu i równomiernemu ogrzaniu pomieszczenia. Wydajność cieplną konwektora można regulować ręcznym zaworem w przewodzie zasilania czynnika grzejnego albo przepustnicą dławiącą przy wlocie lub wylocie powietrza wydajność zależy zwykle nie tylko od powierzchni grzejnej i od różnicy temperatur między czynnikiem grzejnym a powietrzem w pomieszczeniu, ale także od warunków wykonania, a szczególnie od wysokości szybu. Konstrukcje konwektorów są w stałym rozwoju, tak że normowanie nie jest na razie możliwe. Najważniejsze pojęcia i określenia wymiarów są zebrane w DIN 4723 E. Zastosowanie. Konwektory można stosować zarówno w ogrze- waniach parowych i wodnych, a przy użyciu właściwych rur grzejnych także i przy wysokich ciśnieniach i temperaturach. W odniesieniu do tej samej wydajności są one lżejsze i mniej kosztowne niż radiatory, ale jednak w zestawieniu kosztów całego urządzenia, trzeba uwzględnić dość znaczne koszty obudowy. Wysoka wydajność jednostkowa konwektorów w odniesieniu do długości ich pozwala je czasami stosować we wnękach podokiennych niskich tam, gdzie w przypadku radiatorów trzeba by było stosować dodatkowe powierzchnie grzejne przy ścianach wewnętrznych. Mała pojemność cieplna powoduje, że nadają się one specjalnie do pomieszczeń użytkowanych i ogrzewanych w krótkich okresach czasu. Wadą konwektorów jest trudność ich czyszczenia. Jeżeli, dzięki gładkim powierzchniom i silnemu ruchowi powietrza w szybie, zmniejsza się niebezpieczeństwo osiadania kurzu na pionowych żebrach, to nawet wtedy można stosować konwektory tylko w takich pomieszczeniach, które mogą być łatwo, utrzymane w czystości. Element grzejny konwektora musi być także łatwo dostępny do czyszczenia po prostym odjęciu obudowy. [więcej w: joniec ogrodzenia, olx pabianice, zamiast kostki brukowej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: joniec ogrodzenia olx pabianice zamiast kostki brukowej