inwentaryzacja bezposrednia i posrednia

Metody dochodzeń inwentaryzacyjnych. Rozróżniamy dwa zasadnicze rodzaje dochodzeń inwentaryzacyjnych: inwentaryzacje bezpośrednią i pośrednią. Metoda bezpośrednia polega na bezpośrednim zbieraniu pierwotnego materiału w terenie przy pomocy odpowiednio wykwalifikowanego zespołu. Natomiast dochodzenia metodą pośrednią mają na celu wykorzystanie istniejących materiałów statystycznych, graficznych czy opisowych, zebranych i zestawionych do innych cel ów gospodarczych. Studia fizjograficzne. Przedmiotem badań fizjograficznych jest środowisko geograficzne terenu miasta i jego otoczenia. W skład badań fizjograficznych wchodzą: charakterystyka rzeźby terenu podanej w formie mapy warstwicowej . Rzeczą szczególnej wagi jest ustalenie spadków terenu. Ułatwieniem w tym badaniu jest wykonanie mapy warstwobarwnej. Polega to na pomalowaniu przestrzeni objętych warstwicami, co jeden lub co kilka metrów wg odpowiednio ustalonej skali barw. Przygotowanie mapy warstwobarwnej ma na celu plastyczne przedstawienie rzeźby terenu, uwidocznienie najwyższych wzniesień, wododziałów, dolin lub niecek stwarzających jeziora. W dolinach i nieckach często występują jednocześnie torfy lub płyty nawodnione. Będą to ostrzeżenia o możliwości występowania gruntów słabych, trudnych do zabudowy. Na mapie warstwobarwnej wytyczone będą ponadto drogi spływu wód opadowych tzw. ścieki wód okresowych, które przy planowaniu zabudowy wymagają wnikliwej analizy, gdyż grunty takie zawierają wody gruntowe zalegające płytko, wskutek czego wytwarzają. się niekorzystne warunki fundamentowania, szczególnie w wypadkach poprzecznego kierunku ściekania wód. [przypisy: joniec ogrodzenia, olx pabianice, zamiast kostki brukowej ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: joniec ogrodzenia olx pabianice zamiast kostki brukowej