Iiczba ludnosci zamieszkujacej teren Inwentaryzowany

Właściwe wydobycie cech historycznych danej okolicy może stanowić o walorach artystycznych lub krajobrazowych, zainteresowaniu i rozwoju ruchu turystycznego ożywiającego i wzbogacającego miasta. Podlegają również zbadaniu trwałe wartości krajobrazu, okazy roślinności i świata zwierzęcego oraz godne zachowania obiekty geologiczne (skały, szczyty itp.). Studia demograficzne. Mają na celu uzyskanie informacji o ludności związanej z terenem inwentaryzowanym w szczególności zaś podlegają ustaleniu: a) Iiczba ludności zamieszkującej teren Inwentaryzowany, b) struktura wieku i płci ludności zamieszkałej, tj. liczby mężczyzn i kobiet w poszczególnych przedziałach wieku (0+2, 3+6, 7+13, 14+17, 18+49, 50+54, 55+59, 60 i więcej). Grupa młodzieży ma 18 roczników, wiek produkcyjny 42 roczniki. c) Podział ludności pod względem zawodowym na trzy grupy: miastotworczą, uzupełniającą, niesamodzielnych. Dwie pierwsze grupy (miastotwórczą i uzupełniającą), obejmujące mieszkańców zawodowo czynnych. Do zawodowo czynnych zaliczamy ludność pracującą w zawodach nierolniczych, studentów szkół wyższych oraz 50% uczniów szkół zawodowych. [patrz też: producent bram garażowych, samowola budowlana kary, klimatyzator split do samodzielnego montażu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator split do samodzielnego montażu producent bram garażowych samowola budowlana kary