Hipoteza struktury

Przy opracowywaniu hipotez struktury wieku należy przyjąć szereg przesłanek, min. przyrost naturalny (16–:–20%0) i imigrację ze wsi czynniki te wpływają decydująco na układ struktury. W celu rozwiązania problemu zatrudnienia kobiet należy określić odsetek kobiet w grupie wieku produkcyjnego. Hipoteza struktury, zatrudnienia i struktury wieku określa liczbę: mieszkańców miasta. Struktura zatrudnienia zależy również od struktury wieku, struktury płci i zatrudnienia kobiet. Planowanie urządzeń użyteczności publicznej opiera się na strukturze wieku i strukturze zatrudnienia. Charakter przyszłych zasobów mieszkaniowych powinien być uzależniony od perspektywicznej struktury gospodarstw domowych i charakteru zasobów istniejących, tj. od obecnej struktury mieszkaniowej, Jednym z zasadniczych założeń programowych jest ustalenie perspektywicznej liczby mieszkańców miasta. Liczba ta w zasadzie podana jest przez władze planowania gospodarczego: Ponieważ jednak sporządza się materiały inwentaryzacyjne, należy podaną liczbę ludności skontrolować. Analiza zatrudnienia w perspektywie -z uwzględnieniem przewidzianych w mieście zakładów przemysłu kluczowego, wielkości funkcji transportu, administracji, usług kulturalno-oświatowych na potrzeby ponadmiejskie, łącznie ze strukturą wieku może wpłynąć na zmianę ogólnej liczby mieszkańców. Prawidłowe zaś ustalenie tej liczby jest bardzo ważne, ponieważ wpływa decydująco na wielkość terenu osiedleńczego miasta oraz na planowanie urządzeń usługowych i komunalnych. [podobne: producent bram garażowych, samowola budowlana kary, klimatyzator split do samodzielnego montażu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: klimatyzator split do samodzielnego montażu producent bram garażowych samowola budowlana kary