Grzejniki płaszczyznowe

Powierzchnie grzejne o niewielkiej głębokości sporządzane ze stalowych wstęg albo z blachy stalowej określa się jako grzejniki płaszczyznowe. Używa się je albo w postaci wstęgi, w tym przypadku dopasowanej do danych warunków, albo też sprowadza się jako gotowe grzejniki z zakładów wytwórczych. W najprostszej formie są one podobne do zgniecionych na płask rur, których strona tylna jest czasem profilowana ze względów wytrzymałościowych. Takie grzejniki spotyka się zwykle o wysokości 100 – 300 mm i o grubości materiału 3 mm. Wraz ze zwiększającą się wysokością zmniejsza się szybko w tych typach grzejników dopuszczalne ciśnienie robocze dlatego też nadają się one jedynie do ogrzewań wodą ciepłą w niskich budynkach albo do ogrzewań parowych o niskim ciśnieniu. Poszczególne grzejniki łączy się jeden z drugim lub jeden nad drugim w registry. Normy zasadniczych wymiarów i określonych stopni ciśnienia są w opracowaniu. Grzejniki o wyższej wytrzymałości na ciśnienie można otrzymać przez pospawanie blach profilowanych na brzegach i w wewnętrznych punktach styku. Przez profilowanie powstają poziome albo pionowe kanały prowadzące wodę grzejną, które łączą się na końcach pomiędzy sobą. Ze względu na niewielką grubość blachy (najczęściej 1,25 – 1,5 mm) i ze względu na małą odporność materiału na korozję, grzejniki te używa się tylko w ogrzewaniach wodą ciepłą. We wszystkich grzejnikach płaskich tylna strona działa jako powierzchnia grzejna konwekcyjna, podczas gdy strona przednia ogrzewa po- mieszczenie także przez promieniowanie. Ze względów higienicznych i ogrzewczych odstęp grzejnika od ściany przy typach o wysokości do 500 mm nie powinien być mniejszy niż 50 mm, a powyżej 500 mm przynajmniej 70 mm. Taki sam odstęp należy utrzymywać przy grzejnikach umieszczonych jeden za drugim, przy czym ze względu na utrzymywanie czystości (przy małych wysokościach wnęk) można jedynie w wyjątkowych przypadkach stosować więcej niż dwa szeregi grzejników. [więcej w: wzmacnianie fundamentów, szyny prądowe, olx wronki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx wronki płyty warstwowe wzmacnianie fundamentów