Gesta zabudowa

Gęsta zabudowa, bruki, brak zieleni i wody .powodują w lecie takie podwyższenie temperatury, że człowiek nie może wydajnie pracować. W wielu wypadkach ogromny wpływ na klimat miejscowy ma najbliższa okolica. Na przykład w Nowym Targu, położonym w kotlinie, jest zimniej niż w Zakopanem lub na Kasprowym. Miasto w porównaniu z okolicą ma łagodniejszy, nieco cieplejszy klimat , słabsze wiatry, większe opady, itp. Im bardziej skupione jest miasto, tym bardziej potęgują się te cechy i odwrotnie, rozciągnięcie (układ pasmowy) miasta niweluje w dużej mierze cechy klimatu miejscowego. Położenie na dnie kotliny, na pochyłości, na szczycie, nad. wodą, pośród lasów Itp., jak również sposób zabudowy wysoki i zwarty czy też niski i luźny – wpływają na zróżnicowanie klimatu miejscowego nawet w obrębie małego miasta. Znaczny wpływ na tworzenie się klimatu lokalnego ma układ hydrograficzny, w którego skład chodzą: wody stojące, wody płynące i wody gruntowe (tereny podmokłe). Duże znaczenie ma szata roślinna, a więc łąki, boiska ,tereny uprawy rolnej, ogrodniczej, parki, tereny zadrzewione, pasy wiatrochłonne, bulwary, lasy itp. [więcej w: joniec ogrodzenia, olx pabianice, zamiast kostki brukowej
]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: joniec ogrodzenia olx pabianice zamiast kostki brukowej