Charakterystyka wskaznika zabudowy

10. Procent zabudowy jest to stosunek powierzchni zabudowanej (powierzchni budynków w zewnętrznym obrysie murów) do ogólnej powierzchni bloku budowlanego lub działki. 11. Procent zabudowy mieszkaniowej jest to stosunek powierzchni budynków o przeważającym znaczeniu mieszkalnym w zewnętrznym obrysie murów do powierzchni bloku. 12. Gęstość zaludnienia terenów osiedlowych (brutto) jest to średnia liczba mieszkańców przypadająca na jeden hektar terenów osiedlowych w mieście lub dzielnicy . Obszar terenu osiedla określa się wraz z wewnętrznymi ulicami. 13. Gęstość zaludnienia terenów mieszkaniowych netto jest to średnia liczba mieszkańców przypadająca na jeden hektar terenów mieszkaniowych bloku. Są dwa typy wskaźników gęstości zaludnienia netto w bloku: 1) dla bloków o pełnym wyposażeniu w urządzenia społeczne (żłobki, przedszkola itp.), 2) dla bloków pozbawionych, wyposażenia w urządzenia Społeczne, tj. bloków o niepełnym wyposażeniu. Strefy zabudowy mieszkaniowej. Strefa mieszkaniowa jest częścią terenu mieszkaniowego o określonym sposobie zabudowania. Sposób zabudowania strefy mieszkaniowej określa się przez intensywność zabudowy, procent zabudowy oraz charakterystyczną dla danej strefy przeciętną wysokość zabudowy. Co najmniej 50()o kubatury mieszkaniowej danej strefy musi mieć wysokość charakterystyczną dla danej strefy. [hasła pokrewne: szklana ściana, rodzaje zabudowy, zabudowa zwarta ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: rodzaje zabudowy szklana ściana zabudowa zwarta