Charakterystyka wskaznika zabudowy

Dla liczbowego ujęcia różnych cech zabudowy, właściwego planowania i dla uzyskania możliwości ich sprawdzenia ustalone zostały następujące pojęcia: 1. Bilans dla obszaru miasta lub osiedla ustala wielkość elementów składowych odpowiednio do potrzeb oraz proporcje pomiędzy terenami zainwestowania miejskiego a terenami nieurządzonymi. Służy on do skontrolowania słuszności ustalenia granic administracyjnych miasta. 2. Bilans dla terenów zainwestowania miejskiego ustala liczbę elementów składowych i proporcje między terenami osiedlowymi a specjalnymi. Służy on do skontrolowania programu gospodarczego w planie miasta. 3. Bilans dla terenów osiedlowych ustala proporcje terenów mieszkaniowych do terenów budownictwa użyteczności publicznej, terenów zielonych oraz sieci ulic obsługujących tereny osiedlowe. 4. Bilans dla terenów mieszkaniowych kontroluje wielkość przyjętych terenów mieszkaniowych w stosunku do potrzeb. 5. Gęstość jest to stosunek kubatury budynków do ogólnej powierzchni bloku budowlanego lub działki . 6. Gęstość zabudowy mieszkaniowej -jest to stosunek kubatury mieszkaniowej budynków do powierzchni bloku mieszkaniowego. 7. Intensywność jest to stosunek sumy powierzchni brutto wszystkich kondygnacji do ogólnej powierzchni bloku lub działki . 8. Intensywność zabudowy mieszkaniowej jest to stosunek powierzchni mieszkaniowej brutto do powierzchni bloku mieszkaniowego. 9. Powierzchnia mieszkaniowa brutto jest to suma rzutów wszystkich kondygnacji mieszkaniowych w zewnętrznym obrysie :murów bez lokali użytkowania publicznego, znajdujących się w kondygnacjach mieszkaniowych. [hasła pokrewne: szklana ściana, rodzaje zabudowy, zabudowa zwarta ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: rodzaje zabudowy szklana ściana zabudowa zwarta